Home Bewust eten Biologisch brood

Biologisch brood

Verkoopt u biologisch brood? Die vraag wordt met enige regelmaat in onze winkels gesteld. Het antwoord is (nu nog) nee. De aanduiding "biologisch" is wettelijk beschermd en mag alleen gebruikt worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de productie van biologische producten moet plaatsvinden in een aparte productieruimte. Dit alles wordt streng gecontroleerd en gecertificeerd door SKAL. Bakker Hilvers is op dit moment nog niet in staat is om in de bestaande bakkerij een compleet afgezonderde productielijn voor biologische producten in te richten en heeft daarom nog geen SKAL certificaat.

Bakker Hilvers is echter wel heel bewust bezig met de inkoop van duurzame(re) ingrediënten. Ook onze leveranciers van reguliere grondstoffen streven naar de hoogste kwaliteit en nemen aantoonbare maatregelen om optimale voedselveiligheid en duurzaamheid te garanderen.